Tôn mỏng 1.2m x 0.2mm
Đăng ngày 24-12-2014 Lúc 02:37'- 13865 Lượt xem
Giá: 40.000 VND / 1 m2
Tôn mỏng 1.2m x 0.2mm